Hoe mogen we je helpen?
We zijn voor je bereikbaar via:
Kloosterstraat 9
6581 XW Malden
024 358 05 58 info@rivez-zuiderhuis.nl

Onze openingstijden zijn:
 Ma/vr: 8.30 - 12.30 / 13.00 - 17.00 uur

Angst voor een hypotheekvrij huis - Terecht of niet?

Is een hypotheekvrij huis gunstig of kun je beter een schuld op het huis houden?

Vaak wordt er gewaarschuwd voor het volledig aflossen van de hypotheek. Daar zouden fiscale nadelen aan zitten. Maar klopt dat eigenlijk wel? 

Huiseigenaren met een hypotheek op hun woning hebben recht op hypotheekrenteaftrek. Tegelijkertijd zorgt het zogenaamde eigenwoningforfait weer voor een extra belasting.  

Wat is het eigenwoningforfait eigenlijk?

Dit is een fiscale bijtelling die huiseigenaren krijgen in verband met het woongenot waarvan ze kunnen profiteren. Dat klinkt vaag en dat is het eigenlijk ook wel. De Belastingdienst ziet jouw huis als een inkomstenbron, waarover je belasting moet betalen. Je hebt het voordeel dat je niet hoeft te huren, dus betaal je extra belasting. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de WOZ-waarde. Voor de meeste huiseigenaren bedraagt de bijtelling 0,45 procent over de WOZ-waarde. De uitkomst wordt opgeteld bij het inkomen en daar wordt belasting over geheven. De bijtelling voor een huis van drie ton bedraagt bijvoorbeeld: 300.000 x 0,45 procent = 1.350 euro.

Het eigenwoningforfait verlaagt het fiscaal voordeel

Huiseigenaren kunnen (onder voorwaarden) de betaalde hypotheekrente aftrekken van het inkomen. Maar de verplichte bijtelling van het eigenwoningforfait verlaagt dat voordeel. Met een berekening kunnen we laten zien hoe je het fiscaal voordeel kunt berekenen.

Laten we eens aannemen, dat je een eigen huis bezit met een WOZ-waarde van 300.000 euro. En dat jouw hypotheek maandelijks 800 euro bedraagt. Per jaar gaat het dus om 9.600 euro aan hypotheeklasten. Dit bedrag bestaat deels uit een aflossing op de hypotheekschuld en deels uit hypotheekrente. Die hypotheekrente bedraagt bijvoorbeeld 5.500 euro in één jaar. Dit bedrag kun je aftrekken van het inkomen. Maar je krijgt ook een bijtelling, namelijk 0,45 procent van 300.000 = 1.350 euro. Aftrekbaar van het inkomen is dan : 5.500 – 1.350 = 4.150 euro.

Een hypotheekvrij huis is toch vrijgesteld van eigenwoningforfait?

Per 2005 is de Wet Hillen geïntroduceerd. Daarin werd vastgelegd, dat die 'bijtelling' nooit tot gevolg mocht hebben, dat je er 'per saldo' belasting over zou moeten betalen. De bijtelling zou alleen de aftrek verlagen. En wie geen hypotheekrente meer kon aftrekken, zou dus ook geen bijtelling meer krijgen.
Maar in 2013 werd dat voordeel door het Kabinet al weer te kostbaar gevonden en werd die Wet Hillen gecorrigeerd. 

Geleidelijk betaalt iedereen weer belasting over het eigenwoningforfait

Sinds 2019 wordt de vrijstelling voor het eigenwoningforfait in stapjes afgeschaft. Dat is slecht nieuws voor huiseigenaren met een hypotheekvrij huis of met nog maar een kleine hypotheek. Zij gaan dus wel weer belasting betalen, maar de schade valt mee. Want die bijtelling komt maar zeer geleidelijk terug, namelijk in een periode van 30 jaren.

En dus?

Het volledig aflossen van de hypotheek betekent hoe dan ook dat er geen hypotheeklasten meer zullen zijn. En dat zal een heel comfortabel gevoel geven. Bovendien bestaat er in Nederland geen extra belasting omdat je een hypotheekvrij huis zou hebben.
Wat dan over blijft is het feit, dat dit eigenwoningforfait dan nog steeds wel bijgeteld moet worden. Alleen heeft dat straks niets meer te maken met de vraag of er nog een hypotheek op de woning rust of niet. Met andere woorden, aan het volledig aflossen van de hypotheek kleven helemaal geen nadelen. 


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 25-03-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie