Hoe mogen we je helpen?
We zijn voor je bereikbaar via:
Kloosterstraat 9
6581 XW Malden
024 358 05 58 info@rivez-zuiderhuis.nl

Onze openingstijden zijn:
 Ma/vr: 8.30 - 12.30 / 13.00 - 17.00 uur

De kracht van een verzekeringsadviseur bij een schade

Bij een schade kun je vertrouwen op de verzekeringsadviseur. Jouw belangen worden goed behartigd.

Je kunt rechtstreeks bij de verzekeraar of via een vergelijkingssite een verzekering afsluiten, maar de kracht van een verzekeringsadviseur blijkt bij een schade.

Na het afsluiten van de verzekeringen voor je huis zul je niet vaak een claim hebben op de woonverzekeringen. Misschien wordt er een keer door de kinderen een schade veroorzaakt aan de bezittingen van anderen. Een dergelijke schade kun je claimen op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Maar je huis kan ook zwaar beschadigd raken door een brand. In alle gevallen kun je terugvallen op de kennis en de kunde van de verzekeringsadviseur.

De adviseur behartigt jouw belangen ten opzichte van de verzekeraar

Bij een omvangrijke schade schakelt de verzekeraar een taxateur in om de schade vast te stellen, en deze deskundige probeert in te schatten waar de schade door veroorzaakt is. Op basis van de bevindingen van de deskundige gaat de verzekeraar een oordeel vormen over:

  • Is de schade verzekerd volgens de polisvoorwaarden?
  • Hoe hoog is het verzekerd bedrag?
  • Wat is het schadebedrag?

De uitkomsten kunnen negatief voor jou uitpakken. De verzekeraar wijst bijvoorbeeld de schade af of het schadebedrag wordt te laag ingeschat. In dat soort gevallen komt de verzekeringsadviseur op voor jouw belangen.

Een adviseur begeleidt de schadeafwikkeling

Na een schade moet er veel geregeld worden, maar hoe pak je dat aan? Je hebt bepaalde inspanningsverplichtingen tegenover de verzekeraar. De tussenpersoon neemt jou die zorgen uit handen. Wij nemen zoveel mogelijk te regelen zaken voor je over. Wij kunnen ervoor zorgen dat jij jouw verplichtingen bij een schade nakomt.

De verzekeringen moeten goed afgestemd worden op de risico’s

Bij een schade wil je een vergoeding ontvangen voor het weer herstellen van de schadelasten, maar een eerste vereiste is dat je wel goed verzekerd bent. Een verzekeraar gaat een schade alleen maar vergoeden als uit de polis en de polisvoorwaarden blijkt dat ze de schade moeten dragen. Hier ligt ook weer een taak van de adviseur. Door periodiek afspraken in te plannen kunnen wij de verzekeringen zo goed mogelijk afstemmen op jouw bezittingen en op de risico’s die je loopt.

Oververzekerd zijn heeft geen zin

De verzekeringen moeten de risico’s afdekken, maar oververzekerd zijn heeft ook geen zin. Je kunt oververzekerd zijn door het verzekeren van spullen die je niet meer in je bezit hebt. Of de verzekering biedt een te ruime dekking. Je hebt vroeger bijvoorbeeld een dure verzameling verzekerd, maar de waarde hiervan is hard gezakt. Oververzekerd zijn zorgt alleen maar voor onnodige maandelijkse onkosten.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 01-05-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie